Geodetske storitve
Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Šmarnogorska pot 17, 1211 Ljubljana - Šmartno
telephone040 848 498 e-mailinfo@nepremicnina.eu
> Davek na nepremičnine

Davek na nepremičnine


Davka na nepremičnine v letu 2014 ne bo!
Še vedno pa vam lahko uredimo podatke v registru nepremičnin!


Odločba ustavnega sodišča

Glavni razlogi za razveljavitev

Pomagamo vam urediti vse vaše nepremičnine v zvezi s prihajajočim davkom na nepremičnine.
Oglasite se v naši pisarni in skupaj lahko popravimo napačno evidentirane podatke v registru nepremičnin, ki je osnova za vrednotenje vaših nepremičnin in vse to brez čakanja. Strošek je 10€ na nepremičnino in vključuje tudi svetovanje.
Največ napak zasledimo pri uporabni površini.
Svetujemo vam tudi ali je smiselno opraviti kakšno geodetsko storitev s katero bi si zmanjšali plačilo davka na nepremičnine, kot je recimo združitev parcel, s parcelo na kateri stoji hiša ali ureditev meje, da bo površina vaše parcele odražala dejansko stanje v naravi...


Davčne stopnje za stavbe ali posamezne dele stavb vključno z zemljišči

- 0,15% rezidenčne stanovanjske nepremičnine, oz. 0,40 % za vse objekte, ki presegajo vrednost 500.000 evrov
- NOVO 0,15% za nerezidenčne stanovanjske nepremičnine, oz. 0,40 % za vse objekte, ki presegajo vrednost 500.000 evrov
- NOVO 0,59% poslovne in industrijske nepremičnine, z izjemo energetskih nepremičnin,
- 0,40% energetske nepremičnine,
- 0,30% kmetijske stavbe,
- 0,50% druge stavbe.

Davčne stopnje za zemljišča

- 0,15% kmetijska zemljišča,
- 0,07% gozdna zemljišča,
- 0,75% zemljišča, ki so namenjena poslovni in industrijski rabi
- 0,40% zemljišča za namene energetike,
- 0,50% zemljišča, ki so primerna za gradnjo stavb,
- 0,50% vsa ostala zemljišča,
- 0,15% zemljišča, ki pripadajo stavbi funkcionalna zemljišča do površine 2.400m2.

V kolikor stanovanjska hiša nima določene hišne številke, tudi ne more biti rezidenčna, v takem primeru svetujem takojšnje evidentiranje stavbe in vložitev zahteve za hišno številko.

Da se stanovanje šteje kot rezidenčno, mora imeti lastnik ali drug zavezanec za plačilo davka, na presečni datum prijavljeno stalno prebivališče ali, da je bilo oddano v najem za vsaj šest mesecev v preteklem letu.

Samo za stanovanjske objekte se za leto 2014 za osnovo vzame 80% vrednosti nepremičnine in za leto 2015, 90% posplošene vrednosti.

Za objekte, ki so zgrajeni na črno, se za rezidenčne stanovanjske objekte določi davčna stopnja 0,5%.
Vsem ostalim objektom, pa se osnovna davčna stopnja poviša za trikrat. Davčna stopnja se zaokroži na tri decimalke.

Vsa pojasnila za spreminjanje podatkov, ki so osnova za izračun davka na nepremičnine.

Zakon o davku na nepremičnine

NOVICE O DAVKU NA NEPREMIČNINE

11.2.2014
Informativni podatki o davku na nepremičnine, naj bi se pošiljali že ta teden, drugi del pa v naslednjem tednu so sporočili z Geodetske uprave Republike Slovenije. Posebej so povdarili, da začasno zadržanje s strani ustavnega sodišča ne spremeni obveznosti lastnikov nepremičnin, da morajo imeti svoje nepremičnine pravilno evidentirane, saj se ti podatki uporabljajo še za vrsto drugih namenov.

28.2.2014
Predlagane spremembe davka na nepremičnine.
Izenači se davčna stopnja za rezidenčne in nereizidenčne stanovanjske objekte, trajna sprememba.
Za leto 2014 se zniža vrednost stavbnim zemljiščem za gradnjo na vrednost stavbnih zemljišč, zaradi "neurejenih" podatkov, ki so jih občine posredovale geodetski upravi.
Vrednost zemljišč na bi se v povrečju znižale za okoli desetkrat.
Ukrep velja za zemljišča katera so bila vrednotena po modelu ZGS, kar je razvidno iz dopisa o informativnem izračunu davka, ki so ga prejeli od Geodetske uprave RS.

6.3.2014
Nekatere geodetske pisarne odprte tudi ob sobotah.
Za vse tiste, ki niste oziroma ne morete priklicati uslužbence geodetskih pisarn, lahko ob sobotah nenapovedano obiščete te pisarne in uredite svoje podatke v registru nepremičnin.

Vlada je predlagala naj geodetska uprava ponovno pošlje informativne izračune.

19.3.2014
Vlada je podaljšala rok za dopolnitev podatkov v registru nepremičnin do konca aprila, presečni datum pa je po novem 1. maj. Vlada je tudi poenotila davčno stopnjo za stanovanjske objekte, po novem je ista 0.15% stopnja za rezidenčne in nereizidenčne stanovanjske objekte.

Večino podatkov lahko uredite tudi v našem Geodetskem biroju Ema Huth d.o.o.