Geodetske storitve
Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Šmarnogorska pot 17, 1211 Ljubljana - Šmartno
telephone040 848 498 e-mailinfo@nepremicnina.eu
> Evidentiranje GJI

Evidentiranje GJI

Kataster gospodarske javne infrastrukture namensko in sistematično spremlja vpisovanje podatkov gospodarske javne infrastrukture. Za vsak objekt, ki se v njem vodi se določijo podatki o vrsti in lastnosti objekta, položaju in tudi o lastniku posameznega objekta. Vsako spremembo so lastniki dolžni posredovati geodetski upravi. Podatki o GJI so javno dostopni.


Za vas evidentiramo vse vrste komunalnih vodov v evidencah gospodarske javne infrastrukture. Lahko vam pripravimo GIS aplikacijo z vašimi željami in potrebami. Do vseh potrebnih podatkov od lastništva, vrste komunalnega voda, parcel..., lahko dostopate preko svetovnega spleta.


Za Telekom Slovenije d.d. (Mobitel) smo v preteklih letih evidentirali več kot 30 baznih postaj.

Reference:
Geodetski načrti in evidentiranje baznih postaje za Mobitel in Tuš. Vpis komunalnih vodov elektrike, vodovoda in kanalizacije v evidence GJI na geodetski upravi.