Geodetske storitve
Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Šmarnogorska pot 17, 1211 Ljubljana - Šmartno
telephone040 848 498 e-mailinfo@nepremicnina.eu
> Uporabno dovoljenje

Uporabno dovoljenje

Uporabno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak objekt za katerega smo pridobili tudi gradbeno dovoljenje.
Razen v naslednjih primerih:
- če je bil objekt zgrajen pred 31.12.1967
- če je bila enostanovanjska stavba zgrajena pred letom 2004 (pred uveljavitvijo zakona ZGO 1A) in je v katastru ustrezno evidentirana
- za vse objekte gospodarske javne infrastrukture zgrajene pred 25.6.1991 in so ustrezno evidentirani

Kako do uporabnega dovoljenja?
Vlogo in potrebno dokumentacijo za uporabno dovoljenje, je potrebno oddati na upravni enoti. Sestavni del dokumentacije je tudi geodetski načrt novega stanja, ki vam ga izdelamo v našem podjetju. Poleg omenjenega načrta pa potrebujete še projekt o izvedenih delih, potrdilo o zanesljivosti stavbe in morebitna dodatna dokazila o objektu, če so za ta namen določena v posebnem zakonu ali predpisana v izdanem gradbenem dovoljenju.