Geodetske storitve
Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Šmarnogorska pot 17, 1211 Ljubljana - Šmartno
telephone040 848 498 e-mailinfo@nepremicnina.eu
> Izdajanje potrdil

Izdajanje potrdil

Na podlagi Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov, Uradni list RS, št. 69/2012, izdajamo sledeča potrdila:

- prikaz parcele (mapna kopija)
- potrdilo o parceli
- potrdilo o stavbi in o delih stavb
- seznam nepremičnin
- zbirni podatki o nepremičnini
- potrdilo o naslovu
- potrdilo o nelastništvu
- izpis seznama nepremičnin iz evidenc Geodetske uprave RS

Potrdila lahko naročite tudi po elektronski pošti marko(a)nepremicnina.eu.

Vsa ostala pojasnila lahko dobite tukaj.

Pravna podlaga za izdajanje omenjenih potrdil je zapisana v Zakonu o evidentiranju nepremičnin in Pravilniku o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov.