Geodetske storitve
Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Šmarnogorska pot 17, 1211 Ljubljana - Šmartno
telephone040 848 498 e-mailinfo@nepremicnina.eu
> Izravnava meje

Izravnava meje

Izravnava meje je geodetski postopek pri katerem spremenimo potek obstoječe že urejene parcelne meje.
Vsak postopek izravnave meje je potrebno evidentirati v zemljiškem katastru. To storimo tako, da oddamo vlogo na geodetsko upravo RS in priložimo elaborat izravnave meje, katerega izdelamo v skladu z zakonom ZEN. Obvezni sestavni del, so tudi izjave lastnikov, da se strinjajo z izravnavo meje.

Postopek izravnave dela meje se lahko izvede do površine 500 m2 in še, največja sprememba skupne površine, ki je dovoljena, je 5% površine od manjše parcele med katerima se izravna del meje. V kolikor parcelna meja še ni urejena, jo je potrebno pred izravnavo urediti.Izravnavo meje se izvaja zaradi smotrnejše uporabe zemljišča med sosedi. Po končanem postopku, ki se zaključi z izdajo odločbe, se spremeni lastništvo na obravnavanem delu zemljišča, kar pomeni, da ni potrebnih nobenih medsebojnih pogodb o zamenjavi zemljišča, tako tudi ni dodatnih stroškov. Upravni postopek se zaključi po pravnomočnosti odločbe, nove površine in meje se evidentirajo v zemljiškem katastru.