Geodetske storitve
Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Šmarnogorska pot 17, 1211 Ljubljana - Šmartno
telephone040 848 498 e-mailinfo@nepremicnina.eu
> Sprememba bonitete zemljišča

Sprememba bonitete zemljišča

Spreminjanje vrednosti bonitete posameznega zemljišča ali parcele se izvede z geodetskim elaboratom, sprememba bonitete zemljišča na zahtevo lastnika parcele.

Boniteta zemljišča je predvidena sposobnost zemljišča na katero vplivajo različni dejavniki, kot so gospodarski in naravni pogoji oz. bonitiranje zemljišč je vrednost glede na proizvodnjo zemljišč na osnovi ugotovljenih specifikacij tal, podnebja, reliefa in drugih posebnosti kot so, kamnitost tal, možnost poplav ali suše, dolgotrajna osenčenost...

Sprememba bonitete zemljišča se lahko brez zahteve in brez stroškov takse, izvede le pri evidentiranju zemljišča pod stavbo in velja le za zemljišče pod stavbo in v določenih situacijah parcelacije.

V primeru da zemljišče pod stavbo predstavlja le del parcele in je boniteta, recimo 60 točk, se spremeni boniteta na delu parcele, ki je pod stavbo, na 0 točk, preostali površini parcele pa se boniteta ne spremeni, razen, če tako zahteva stranka. V primeru spremembe, pa je potrebno plačati tudi dodatno takso. Pogoj pa je, da mora preostali del parcele imeti dejansko rabo, ki ni gozd ali kmetijsko zemljišče.