Geodetske storitve
Geodetski biro Ema Huth d.o.o.
Šmarnogorska pot 17, 1211 Ljubljana - Šmartno
telephone040 848 498 e-mailinfo@nepremicnina.eu
> Zakoličba objekta

Zakoličba objekta

Zakoličba objekta se izvede na podlagi zakoličbenih elementov, ki so sestavni del projektno gradbene dokumentacije. Po vsaki zakoličbi vse zakoličene točke posnamemo in jih preverimo s podatki iz PGD dokumentacije. S tem korakom skoraj povsem izničimo možnost napake pri določitvi položaja novega objekta ali drugih zakoličenih točk.
Najpogosteje zakoličene točke prenesemo na profile, s tem korakom zaščitimo gradbene linije objekta.
Na teren prenesemo tudi koto pritličja.
Po končani zakoličbi na terenu se pripravi še zapisnik o zakoličbi.
Zakoličbo se naroči cca teden dni pred meritvami, strošek je odvisen od števila točk, ki jih je potrebno zakoličiti.